top of page

Wat is het aanbod ?

Rekenen
* oa het aanleren en inoefenen van rekenprocedures
* oa hulp bij getalbegrip, automatiseren of omdraaien van getallen

* werken met de Tafelmethode met stoplichtkaartjes
* oefenen van de vaardigheden via spel en beweging
* RekenBootcamps: kleur en beweging om sommen en tafels te automatiseren en te oefenen

Lezen en spelling
* het oefenen met letters, woorden en zinnen

​* het herhalen van (eerder aangeleerde) spellingregels 
​* het oefenen met begrijpend lezen (omgaan met strategieën / beantwoorden van vragen)  
* begrijpend lezen o.a. dmv Alle teksten de baas
* oefenen van de vaardigheden via spel en beweging
* SpellingBootcamps: met spel en bewegen spelling en spellingregels oefenen

Verder
Psychomotorisch Kindercoach
RMTi - Rhythmic Movement Training international
Designer bij Onderwijswereld-po 

Ambassadeur Tafelmethode met Stoplichtkaartjes
Beeld en Brein - beelddenkspecialist en visueel screener
Trainer Cito in beeld 
Trainer Alle teksten de baas

 

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page