Wat is het aanbod ?

​Rekenen
* oa het aanleren en inoefenen van rekenprocedures
* oa hulp bij automatiseren of omdraaien van getallen
* werken met de Tafelmethode met stoplichtkaartjes
* oefenen van de vaardigheden via spel en beweging
RekenBootcamps: kleur en beweging om sommen en tafels te automatiseren en te oefenen
Lezen en spelling
* het oefenen met letters, woorden en zinnen
​* het herhalen van (eerder aangeleerde) spellingregels 
​* het oefenen met begrijpend lezen (omgaan met strategieën / beantwoorden van vragen)  
* begrijpend lezen o.a. dmv Alle teksten de baas
* oefenen van de vaardigheden via spel en beweging
* SpellingBootcamps: met spel en bewegen spelling en spellingregels oefenen
Verder
Psychomotorisch Kindercoach
RMTi - Rhythmic Movement Training international 
Beeld en Brein - beelddenkspecialist en visueel screener
Trainer Cito in beeld 
Trainer Alle teksten de baas
Ambassadeur Tafelmethode met Stoplichtkaartjes
Designer bij Onderwijswereld-po

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching