Wat is de aanpak ?

Er wordt gestart vanuit een oudergesprek, dat kan met of zonder uw kind erbij. Vervolgens wordt er allerlei informatie verzameld. Dan kunt u denken aan een gesprek met uw kind en/of een gesprek met de leerkracht, maar ook het werk uit de klas en uitslagen van toetsen of een cito-toets.
Na een paar weken werken met het kind, volgt het schrijven van een handelingsplan, wat met de ouders besproken wordt. 
Dan komt het belangrijkste namelijk het uitvoeren van het plan ​met uw kind. 
De voorkeur gaat daarbij uit naar het werken op de basisschool van het kind, omdat dit een bekende omgeving is en er een nauwe samenwerking met school mogelijk is.
Er is ook de mogelijkheid om op het praktijkadres zelf de begeleiding te krijgen. 
Natuurlijk mag een eindevaluatie niet ontbreken.
Na elke periode kan gekozen worden om (tijdelijk) te stoppen of om een nieuwe periode te starten.

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching