top of page

Wat is de aanpak ?

Er wordt  gestart vanuit een  oudergesprek, dat kan met of zonder  uw kind erbij. Vervolgens wordt er allerlei informatie verzameld.  Dan kunt  u denken aan een gesprek met  uw kind en/of een gesprek met de leerkracht, maar ook  het werk uit de klas en uitslagen van toetsen of een cito-toets.
Na een paar weken werken met het kind,   volgt het schrijven van een handelingsplan, wat  met de ouders besproken wordt. 
Dan komt het belangrijkste namelijk het uitvoeren van het plan ​met uw kind. 
De voorkeur gaat daarbij uit naar het werken op de basisschool van het kind, omdat dit een bekende omgeving is en er  een nauwe samenwerking met school mogelijk is.
Er is ook de mogelijkheid om op het praktijkadres zelf de begeleiding te  krijgen. 
Natuurlijk mag een eindevaluatie  niet ontbreken.
Na elke periode kan gekozen worden om (tijdelijk) te stoppen of om een nieuwe periode te starten.

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page