top of page

Alle teksten de baas - hulp bij begrijpend lezen

De training 'Alle teksten de baas' is ontworpen door Cindy Cornelisse.

Zij helpt al lange tijd leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen, met groot succes.

Daarom besloot ze haar kennis te delen.

Een trainer 'Alle teksten de baas':​​
 • heeft kennis van de basisvaardigheden die nodig zijn om te leren begrijpend lezen. Denk hierbij aan de werking van de hersenen, motorische vaardigheden en de werking van het visuele systeem. 

 • heeft geleerd wat er nodig is om goed te kunnen begrijpen wat je leest. Hierbij valt te denken aan taalvaardigheden, woordenschat, Leesstrategieën, tekstopbouw en nog veel meer!

 • gaat aan de slag met het stappenplan en de 6 lessen met spelletjes en ideeën om begrijpend lezen te verbeteren

Begrijpend lezen: belangrijk voor je hele schoolcarrière!

 • Begrijpend Lezen als basis voor andere schoolvakken

Begrijpend lezen is een vaardigheid die je nodig hebt bij meerdere vakken op school. Zelfs bij rekenen, denk maar aan verhaalsommen.

Ook daar is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit, waarna je de som kunt uitrekenen.

Natuurlijk gebruik je Begrijpend lezen ook voor vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Als je niet begrijpt wat je leest,

kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren.

Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand. 

 

 • 6 Stappen

In de training Begrijpend lezen leer je in 6 stappen hoe je op een makkelijke manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden. 

Door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor overzicht en inzicht ontstaat.

Je snapt de tekst en kan het in je eigen woorden navertellen. Door met kleuren en plaatjes te werken, krijg je meer inzicht in de tekst. 

Mindmappen is hier een onderdeel van, daarom is deze training voor zowel Beelddenkers als Taaldenkers zeer goed te volgen.

 

 • Wat leer je nog meer in deze training?

Naast het werken met de 6 stappen, ga je: 

 • je woordenschat vergroten

 • leren wat signaalwoorden zijn

 • synoniemen in teksten vinden

 • oefenen met teksten om te leren omgaan met de vraagstelling die Cito hanteert. 

 

 • Hoe leer je dat?

Dit ga je leren door teksten te lezen, oefeningen en spelletjes te doen en te bewegen zodat je alles goed kunt onthouden.

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page