top of page
logo-beweeg-en-groei.png

Psychomotorisch Kindercoach

Psychomotorisch kindercoach

De opleiding is ontwikkeld door Lenny Zuijderduijn. Zij is als Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut werkzaam in haar

eigen Praktijk voor Kindertherapie, Psychomotoriek en Reflexintegratie. Zij heeft  25 jaar ervaring in het (kleuter)onderwijs.

Zij heeft diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van Reflexintegratie, Movement Based Learning,

Visuele Training, Weerbaarheid, Sociale Vaardigheden en Hoog gevoeligheid. Sinds 2014 is zij Specialist Nieuwe Leer strategieën. 

Zij ontwikkelde de training 'Leerproblemen de baas!' voor professionals om anders te leren kijken naar problemen

op het gebied van leren, concentreren en gedrag. In haar praktijk werkt zij met beweging en spel om een kind weer in balans te krijgen.

Deze manier van werken en het inzicht dat beweging van grote invloed is op de breinontwikkeling, de breinsamenwerking en de groei

op emotioneel, sociaal en cognitief gebied hebben geleid tot het oprichten van een opleiding waarbij beweging, de ontwikkeling hiervan

en de invloed wat dit heeft op het doen, voelen, denken en leren van een kind, centraal staat.

De Opleiding Psychomotorisch Kindercoach draagt uit  dat een goede balans tussen het brein en het lichaam onontbeerlijk  

is voor het functioneren van elk kind.

Psychomotorisch Kindercoach

Een Psychomotorisch Kindercoach maakt in de begeleiding gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen.

Een Psychomotorisch Kindercoach weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren.

Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet de Psychomotorisch Kindercoach welke bewegingsvormen ingezet kunnen worden

om de balans weer te herstellen zodat het kind weer verder kan groeien.

Psychomotorisch Kindercoaches laten het kind weer groeien door te bewegen!

Psychomotoriek

Psychomotoriek heeft letterlijk te maken met de verbinding tussen het lijf(motoriek) en het brein (psyche).

Het brein stuurt het lichaam aan, en de manier waarop het lijf functioneert heeft invloed op het functioneren van 

het brein zowel bij gedrag als bij leren.

Wanneer een kind:

  • moeite heeft met het reguleren van emoties (boos,bang)

  • last heeft van faalangst

  • weinig zelfvertrouwen heeft

  • zich druk of juist teruggetrokken gedraagt

  • moeilijk kan concentreren

  • leerproblemen heeft op school

  • gevoelig reageert op de omgeving

is het fijn om met behulp van beweging en spel verandering in het denken, voelen en doen tot stand te brengen.

Het kind krijgt hierdoor de bevestiging dat het alle eigenschappen en kwaliteiten in zich heeft om zichzelf te zijn

waardoor het steviger in de schoenen komt te staan en zelf ontdekt hoe het beter kan omgaan met problemen die het tegenkomt.

 

Kindercoach

Een Kindercoach helpt een kind weer op weg wanneer het even uit balans is.

Met een positieve en oplossingsgerichte begeleiding motiveert een Kindercoach kinderen bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden,

het omgaan met hun emoties, het ontdekken en inzetten van hun kwaliteiten en hulpbronnen, en  het versterken van hun zelfbeeld

en zelfvertrouwen.

Bron: https://www.opleiding-psychomotorisch-kindercoach.nl/psychomotorisch-kindercoach

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page