top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze verklaring helemaal door te lezen, maar ik wil jullie in ieder geval alvast meegeven dat

de eventuele gegevens die ik van jullie krijg bij mij in veilige handen zijn.   Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Marian de Ridder, eigenaar van Kijk wat ik al kan, Praktijk voor Remedial Teaching, gevestigd in Woubrugge, werkzaam in Woubrugge en omgeving, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56054831.

 

Waarom ik jullie gegevens bewaar

Jullie contactgegevens en die van jullie kind (zoals naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jullie te houden over het traject van begeleiding wat we samen aangaan. Zien jullie na de eerste kennismaking af van verdere begeleiding door mij, dan verwijder ik jullie gegevens direct uit mijn systeem. Nadat jullie contact met mij opnemen via mail of telefoon geven jullie mij persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens gebruik ik alleen om contact met jullie op te nemen en verder te communiceren. Ik gebruik jullie gegevens niet voor andere doeleinden. 

 

Verwerken persoonsgegevens

Zeggen jullie ja tegen werken met mij, dan vraag ik jullie mogelijk om meer gegevens (bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of tijdens een gesprek).

Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Informatie delen met derden, als juffen of school, gaat alleen met jullie toestemming.   Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder of verzorger. Ik verwerk alleen de persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jullie gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van de begeleiding van jullie kind. Dit doe ik uiteraard niet zonder jullie toestemming. Ik verkoop jullie gegevens niet door aan derden. Ik verstrek in ieder geval ook geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

De wet geeft aan dat ik verplicht ben jullie gegevens te beschermen. Daarom heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jullie persoonsgegevens te beschermen. Alle gegevens op de computer zijn versleuteld opgeslagen. Gegevens in mijn telefoon staan achter een toegangscode of mijn vingerafdruk. Alleen ik kan in mijn telefoon komen. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken wordt niet met derden gedeeld, deze gesprekken zijn van gebruiker tot gebruiker versleuteld. De gesprekken zijn voor buitenstaanders niet te lezen omdat de laptop en iPad alleen toegankelijk zijn via toegangscode, wachtwoord , face-id of vingerafdruk. Ik test en evalueer deze maatregelen op periodieke basis.

Foto’s en reviews op website en social media

Ik plaats op social media en website geen herkenbare foto’s van jullie kind.   Ervaringen of reviews op de website of Facebook plaats ik alleen na jullie toestemming. De ervaring kan ook anoniem geplaatst worden als jullie dat wensen.
 

Cookies

Op dit moment maak ik op mijn website geen gebruik van cookies.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar jullie gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me daarbij wel aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren. Persoonsgegevens die ik heb verzameld vanwege de begeleidingsovereenkomst waaronder contactgegevens en begeleidingsinformatie bewaar ik minimaal 1 jaar, maar tot niet langer dan 5 jaar na afloop van de begeleiding. Daarna verwijder en/of vernietig ik jullie gegevens.

 

Rechten

Ik respecteer jullie privacy vanuit mijn professionele overtuiging.  Jullie hebben altijd het recht om jullie gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Willen jullie van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met me op.

 

Klachten

Hebben jullie een klacht over de verwerking van jullie persoonsgegevens? Neem dan direct contact met mij op. Komen we er samen niet uit, dan vind ik dat natuurlijk vervelend. Jullie hebt altijd het recht om in dat geval een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is het toezichthoudende orgaan op het gebied van de privacybescherming.

 

Vragen

Hebben jullie vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens.

Ik herzie de privacyverklaring regelmatig. Deze plaats ik dan opnieuw op de website.
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 21 maart    2023
.

Kijk wat ik al kan

Praktijk voor Remedial Teaching

Marian de Ridder

Schoolstraat 21

2481 AP Woubrugge

06-25020329

marian@kijkwatikalkan.nl

www.facebook.com/kijkwatikalkan

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page