top of page
Beeld en Brein Beelddenk-specialist
* Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen om beelddenken te diagnosticeren bij leerlingen in de leeftijdsgroep van 5 – 15 jaar;

* de cognitieve ontwikkeling en de persoonlijkheidskenmerken bepalen aan de hand van de vormgeving van het gebouwde dorp met het wereldspel;

* lees-, spelling-, tekstbegrip- en rekentesten afnemen;

* een geheugenonderzoek afnemen, te weten auditief, visueel, lees en kinesthetisch geheugen;

* non-verbale intelligentietest afnemen

* de belemmering door Visuele Disfuncties signaleren 

Een Beeld en Brein Beelddenk-specialist:
  • is gespecialiseerd in didactiek, pedagogiek en diagnostiek in relatie met Beelddenken.

  • kan naast het diagnosticeren van beelddenken dus ook handelingsplannen maken en begeleiden met de leerstrategieën die bij het kind horen; talent gericht leren.

  • kan vanuit de basisproblemen het kind coachen.

  • zoekt naar het basisprobleem.

  • benut de talenten van de leerling.

  • haalt uit de leerling wat er in zit!

  • coacht een leerling om vanuit zelfvertrouwen effectief te leren.

  • werkt met technieken die wetenschappelijk worden ondersteund.

  • wordt op de hoogte gehouden van de wetenschappelijk ontwikkelingen t.o.v. beelddenken.

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page