​Kennis en opleidingen:​

Lerarenopleiding

-  Opleiding Speciaal Onderwijs

-  Cursussen 'Met sprongen vooruit'  (alle groepen)

-  Werken aan een stevig rekenmuurtje (Bareka)

-  Opleiding Beeld en Brein Beelddenk-specialist

-  Opleiding Visueel screening plus

-  Opleiding Into Bounce leren in beweging

-  Opleiding Cito in Beeld-coach

-  Opleiding Psychomotorisch Kindercoach

-  RMTi schoolreadiness 

-  RMTi level 1 en 2, werken aan de (primaire) reflexen

-  Ambassadeur Tafelmethode met Stoplichtkaartjes

-  Designer bij Onderwijswereld-po

-  Designer bij Spelen met Spellen 

-  Training 'Alle teksten de baas' hulp bij begrijpend lezen

-  RekenRemedieSpecialist

-  SpellingSterSpecialist

-  Rekenbootcamptraining: tafels en sommen tot 20/100

-  Spellingbootcamptraining

-  Kanjertraining

-  VVersterk speciaal

-  Cursussen voor het CITO LVS

-  Schooldeskundige CITO LeerlingVolgSysteem

-  ICT-coördinator

-  Rekencoördinator

-  Diverse studiedagen op een SBO-school

-  24 jaar werkzaam in het Speciaal Basis Onderwijs

-  Cursus coöperatief leren

-  Cursus transactionele analyse

-  Cursus protocol dyslexie en dyscalculie

-  Cursus Pedagogisch Tact

-  Training “gesprekken met ouders”

-  Lezingen van onderwijsvernieuwers

-  Training Rots en Water (weerbaarheidstraining) 

-  6,5 jaar constructeur Cito LOVS toetsen Rekenen en Wiskunde

Even voorstellen

​Mag ik u voorstellen?
Marian de Ridder, getrouwd met Marco en moeder van 2 kinderen,
Manon, 18 jaar, en Thijs, 16 jaar. ​
Na haar PABO is ze aan het werk gegaan in het Speciaal Basis Onderwijs,
waar ze nu ondertussen 24 jaar werkzaam is.
Het helpen en ondersteunen van kinderen waarbij het allemaal niet
vanzelf gaat, staat bij haar voorop. ​Als ouder is ze ook wel eens in
gesprek met een andere ouder. Soms spreken ouders dan hun zorg uit
over hun eigen kinderen. Het zijn juist die gesprekken die haar aan het
denken hebben gezet. Hoe anders zouden deze gesprekken zijn als het
goed zou gaan met hun kinderen ?
Daarom startte ze in 2012 ook haar eigen praktijk voor remedial teaching. 
Deze kinderen een stap vooruit helpen in hun schoolse leven, dat is waar
alles om draait. Deze kinderen het gevoel geven dat ze al heel veel kunnen
en weten, maar dat ook zij nog veel meer kunnen leren, al gaat dat soms in kleinere stappen.  
Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching