top of page

Visueel screener en trajectbegeleider van kinderen met FD

Fixatiedisparatie (FD) & wazig zien

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed).

De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt.

Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken. Om een indruk te geven hoe een patiënt met fixatiedisparatie teksten ervaart,

wordt aan de hand van de onderstaande plaatjes inzicht gegeven.

 

Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat een FD-patiënt tijdens een dyslexieonderzoek ten onrechte als dyslectisch zal worden beschouwd.

In Nederland zijn veel (para)medici en onderwijsprofessionals opgeleid door de FON. Ook ik behoor tot deze professionals.

Ik ben in staat om, in nauwe samenwerking met de FON oogzorgprofessionals, kinderen met FD of aanverwante verborgen visuele disfunctie professionele begeleiding en nazorg te geven. Tevens kan men bij mij terecht voor een onafhankelijke voorscreening van de visuele vaardigheden. Onder meer wordt tijdens de screening onderzocht of er mogelijk sprake is van FD. 

Fixatiedisparatie signaleren

Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:

Klachten

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning 

 • Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen

 • Branderige ogen

 • Nekklachten

 • Droge ogen

 • Lusteloosheid

 

Klachten met sporten of lichamelijke opvoeding

 • Balans en evenwicht is verstoord

 • Oog-handcoördinatie klopt niet

 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt

 

Klachten tijdens lessen in het onderwijs 

 • Slordig handschrift 

 • Vinger gebruiken tijdens het lezen

 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig

 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)

 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal

 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig

 • Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren

 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak

 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie, een bal niet zien aankomen of uit een andere hoek dan de werkelijkheid

Merkt u bovenstaande klachten bij uw kind, neem dan vrijblijvend contact op.

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page