top of page

Tafelmethode met
Stoplichtkaartjes

Tafelmethode met Stoplichtkaartjes

“De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is bedacht door Els Roessingh-Van Iterson in de vorige eeuw. Esther Monfils heeft het stokje van haar overgedragen

gekregen in 2008. De 1x, 10x, 5x structuur als kapstok van de tafels is de basis in de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Middels de metafoor van een stoplicht

leren kinderen vanuit de 1x, 10x en 5x structuur (de groene kaartjes) het een of twee groepje(s) meer of minder principe (oranje en rode kaartjes).

Naast het noemen van de tafels, de auditieve input, is er ook aandacht voor het zichtbaar maken van de tafels, de visuele input, en het ervaren, de kinestetische input. 

Door deze methode verkrijgen leerlingen inzicht, ze worden een rekendenker zou je kunnen zeggen, waarbij een aantal denksturende vragen centraal staan.

In deze methode is er naast inzicht ook aandacht voor automatiseren én memoriseren. Automatiseren is een proces van opeenvolgende handelingen en

memoriseren is het direct weten of benoemen. In tafeltaal is de tafel 5x4 geautomatiseerd als de leerling denkt 'dat is de helft van 10x4, dus 20' en

gememoriseerd als '20' direct uit het geheugen kan worden opgeroepen. Door het automatiseren van de denkstappen die achter de gekleurde kaartjes schuilgaan,

wordt uiteindelijk toegewerkt naar memorisatie. Oefening en herhaling is daarbij heel erg belangrijk.” 

Kijk ook op www.stoplichtkaartjes.nl

Kijk wat ik al kan

praktijk voor remedial teaching  

bottom of page